PUIKE RUBRIEKEN

Op de artikelen in de rubriek ‘Ós Aje Kasteleins’ hebben we veel mooie reacties mogen ontvangen. Na 25 persoonlijke verhalen is er (voorlopig) een einde gekomen aan deze serie. We hebben voor de lezers echter een interessante nieuwe rubriek in de steigers gezet: ‘Det zit bie ós in de femilie’. Hierin gaat Puik in gesprek met inwoners van de gemeente Beesel die de zaak van hun ouders/familie hebben overgenomen of hetzelfde beroep hebben gekozen.